ASSESSORIA FISCAL

El nostre equip d’economistes i advocats de l’àrea tributària de Granados desenvolupen la seva activitat en els següents àmbits:

  • Assessorament fiscal de l’empresa.
  • Planificació del tancament de l’Impost de societats.
  • Planificació fiscal patrimonial i successòria de l’empresa familiar.
  • Assessorament en les operacions de transmissions amb implicacions tributàries, especialment la compravenda d’empreses.
  • Reorganització dels negocis i planificació de grups de societats.
  • Processos de reestructuració empresarial (fusions, absorcions, bescanvi de valors…)
  • Representació davant l’Administració Tributària en procediments de gestió i inspecció.
  • Preparació de recursos en via administrativa.
  • Elaboració i presentació de declaracions dels impostos personals i societaris.

Equip

MARTA GRANADOS

RUBÉN ROMÁN

ANA CLAVERO

Altres serveis

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA LABORAL

CONSULTORIA