ASSESSORIA JURÍDICA

El departament de professionals a l’àrea jurídica estan especialitzats en els següents àmbits:

  • ASSESSORAMENT GENERAL DE SOCIETATS MERCANTILS: En la seva constitució i desenvolupament jurídic, en nous projectes i iniciatives, en modificacions estatutàries, acords socials, reestructuracions societàries i assessorament als òrgans d’administració i gestió.
  • FUSIONS I ADQUISICIONS: Compravenda d’empreses, societats, branques d’activitat, actius, fusions i escissions.
  • CONTRACTACIÓ MERCANTIL: Assessorament de tot tipus de contractes mercantils, contractes comercials, d’agència, distribució, d’obra i prestació de serveis, subministrament, compravendes, arrendaments, etc.
  • ASSESSORAMENT EN L’ÀMBIT DEL DRET CIVIL: A tota classe de processos i en totes les seves instàncies. Resolució de conflictes: Arbitratge i mediació. Contractació, assessorament i defensa completa en qüestions de propietat, dret de garantia, qüestions successòries, familiars i contractació civil de tot tipus.
  • EMPRESA FAMILIAR: Redacció de protocols familiars, adequació dels òrgans de govern. Aplicació de les diferents àrees del dret en l’àmbit del dret de família.
  • DRET PROCESSAL: Compareixença davant la jurisdicció civil i mercantil.

Equip

JORDI MENDIOROZ

MIQUEL A. GRÀCIA

IGNASI PLANAS

ROGER GRANADOS

Altres serveis

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA LABORAL

CONSULTORIA