Política de privacitat

Responsable – ¿qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Granados Assessors Consultors SL
Domicili social: Av. Diagonal, 361, 4rt 2a 08037 Barcelona
Telèfon: +34 93 208 11 01
Correu Electrònic: granados@granadosbcn.com
Nom del domini: https://granadosbcn.com

Finalitats – ¿amb quines finalitats tractem les seves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que tractarem les dades que ens faciliti per:

  • Atendre les sol·licituds d’informació sobre la nostra empresa o els nostres serveis realitzades a través de la nostra pàgina web.
  • Remetre periòdicament comunicacions als nostres clients sobre productes, serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Granados Assessors Consultors SL , per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
  • En cas d’enviar-nos un currículum vitae o carta de resposta per a una oferta d’ocupació, farem ús d’aquesta informació per valorar la seva candidatura.
  • Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la usabilitat de la nostra pàgina web i obtenir informació estadística que ens permeti millorar el seu contingut. Pot consultar la nostra política de cookies.

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, Granados Assessors Consultors SL gestionem les següents categories de dades:

  • Dades identificatives i de contacte.
  • Dades d’ocupació del seu currículum vitae.
  • Dades estadístiques de navegació mitjançant cookies pròpies i de tercers.

Legitimació – ¿quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la seva acceptació dels nostres termes legals establerts a la nostra pàgina web i el seu lliure voluntat de contactar amb nosaltres per sol·licitar informació o enviar el seu currículum vitae a Granados Assessors Consultors SL

En qualsevol moment que es sol·licitin dades personals dels nostres usuaris i previ al seu enviament, vostè haurà de marcar obligatòriament la casella de verificació que assenyala haver llegit, comprès i estar d’acord amb la nostra política de protecció de dades.

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les seves dades?

Granados Assessors Consultors SL conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Les dades facilitades mitjançant formularis de contacte es conservaran únicament durant el període necessari per donar resposta a la seva sol·licitud. En cas d’enviar-li un pressupost, les seves dades seran conservades durant 1 any i en cas de no convertir-se en client seran eliminats atenent en tot moment als drets que tenen els usuaris d’acord amb la llei.

Les dades de candidats a un lloc de treball en Granados Assessors Consultors SL seran eliminats de forma immediata un cop avaluada la seva candidatura en cas de no ser del nostre interès. En cas de tenir en consideració la seva candidatura per a un lloc vacant o per a futures posicions seu currículum es conservarà per un màxim d’un any.

Destinataris A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les seves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Granados Assessors Consultors SL, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats. Aquest accés per part de tercers no implica la cessió de les seves dades personals per a altres usos que no siguin els estrictament sol·licitats per Granados Assessors Consultors SL o siguin necessaris per a la prestació dels serveis que prestin com a proveïdors de Granados Assessors Consultors SL

Granados Assessors Consultors SL, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Granados Assessors Consultors SL , per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

  • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Granados Assessors Consultors SL
  • Certificat de seguretat SSL a la pàgina web.
  • Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Té dret a obtenir confirmació sobre si en Granados Assessors Consultors SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.  Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. Granados Assessors Consultors SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a Granados Assessors Consultors SL a l’adreça postal o e-mail que apareixen en l’apartat « responsable ».

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Granados Assessors Consultors SL podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, ha de comunicar amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.
La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 28/07/2020 .